Mindfulness


Mindfulness betekent aandacht schenken aan de dingen om je heen en bewust aanwezig zijn in het moment. Het concept van mindfulness is eenvoudig. Gedachten waarnemen zonder oordelen. Leren luisteren naar geluid, afstemmen op het hart, op de ademhaling, wat uitnodigt tot het leren loslaten van gedachten.

Na deze training worden de volgende effecten geconstateerd;
- Meer energie (ook na het werk)
- Hogere concentratie of groter aandachtsvermogen.
- Beter in staat gedachten los te laten.
- Beter in staat prioriteiten te stellen
- Betere werk-leven balans
- Meer flexibiliteit bij veranderingen
- Beter slapen

International onderzoek

'Scientists study it. Doctors recommend it. Millions of day. Why? Because meditation works'
Time Magazine. ('03)

In een meta-analyse van Chiesa en Seretti (2009) wordt het effect van mindfulness bij gezonde individuen onderzocht. Uit dit onderzoek kan men concluderen dat mindfulness de kwaliteit van leven kan verbeteren. Gerandomiseerd onderzoek, uitgevoerd in zowel gezonde als in klinische populaties, heeft aangetoond dat mindfulness effectief is in het verminderen van zelfgerapporteerde stress (Astin, 1997; Monti et al., 2005; Shapiro, Schwartz & Bonner, 1998; Tacon et al., 2003; Williams et al., 2001). Speca en collega’s (2000) lieten een positief verband zien tussen intensiviteit van de mindfulnesstraining en afname in de hoeveelheid stressymptomen. Irving, Dobkin en Park (2009) stelden een overzichtsstudie op over het effect van mindfulness op het vergroten van het welzijn en omgaan met stress, bij professionals werkzaam in de zorgsector. Zij signaleerden lagere stressniveaus en een vermindering van burnout symptomen na het volgen van een mindfulnesstraining. Onderzoek van Schroevers en Brandsma (2010) toonde aan dat na het volgen van een mindfulnesstraining deelnemers minder negatief affect (=emotionele reactie op een ervaring) en meer positief affect l ieten zien. Verbeteringen in mindfulnessvaardigheden hingen samen met verbeterd affect.

Klatt en collega’s (2008) voerden een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek uit om de effectiviteit te onderzoeken van een niet intensieve mindfulnesstraining, gegeven aan gezonde volwassenen op een werksetting. Werknemers lieten na het volgen van de training hogere niveaus van mindfulnessvaardigheden zien en significante verminderingen in waargenomen stress in vergelijking met de controlegroep. Zowel de mindfulnessgroep als controlegroep lieten verbeteringen zien in slaapkwaliteit. Flaxman en Bond (2006) hebben tevens twee gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van mindfulness bij werknemers. Zij vonden verbeteringen in geestelijk welzijn, meer acceptatie en een vermindering van disfunctionele gedachten bij de deelnemers van de mindfulnessgroep. Resultaten bleken bij een follow-up meting behouden te zijn gebleven. Williams (2006) vergeleek de effectiviteit van een mindfulnesstraining op een werksetting met een stressmanagement programma. De mindfulnesstraining zorgde voor een grotere afname in psychische problemen en medische symptomen in vergelijking met het stressmanagement programma.

Bron, Onderzoek 2010 Rachel van der Meulen & Rob Brandsma